Jak pracujeme

Vezmeme to krok za krokem. Každému krůčku věnujeme stejnou pozornost, přípravu i práci. Pojďme si je projít nanečisto.  

8 kroků spolupráce

Obvykle to nezabere víc než týden.
První kontakt
Při první schůzce či telefonátu zjišťujeme, jaké jsou vaše představy. Vyslechneme si váš příběh, situaci a plány. Žádný detail není nepodstatný. Účel projektu musíme pochopit do všech důsledků a podrobností.
Obvykle to nezabere víc než týden.
Zadání
Shromažďujeme dostupné podklady a ověřujeme, že váš nápad je na pozemku realizovatelný. Komplikované případy přijdeme zhodnotit přímo na místo. Společně vytvoříme zadání a souhrn všech služeb, které bude vaše poptávka obsahovat.
Obvykle to zabere 1–2 týdny.
Cenová nabídka
Představíme vám doporučené kroky, které si realizace vyžádá. V tuto chvíli od nás dostanete časový harmonogram a předběžné nacenění našich služeb. Vždycky je prostor pro úpravy a pro diskusi – ať už osobní, nebo on-line. Výsledkem by měl být plán smysluplný pro obě strany.
Obvykle to zabere 1–2 týdny.
Podpisy a stisk ruky zvládneme během chvilky.
Podpis smlouvy
Když jsou všichni zúčastnění spokojeni s podmínkami, podepíšeme smlouvu. Její součástí je kompletní zadání, domluvený rozsah prací a platební podmínky.
Podpisy a stisk ruky zvládneme během chvilky.
Trvání této etapy se odvíjí od složitosti návrhu. Rozdíly jsou značné.
Příprava projektu
Kreslíme, skicujeme, modelujeme, analyzujeme lokalitu a dáváme vašemu vysněnému plánu konkrétní podobu. Svou práci s vámi průběžně sdílíme a diskutujeme. Obdržíte výkresy půdorysů, řezů, pohledů i situace, rovněž vizualizace ve 3D. Používáme inovativní modelovací metodiku BIM, která umožňuje dokonalou prostorovou koordinaci všech částí projektu. Do procesu postupně včleňujeme další profese.
Trvání této etapy se odvíjí od složitosti návrhu. Rozdíly jsou značné.
Papírování a nutná povolení
Hotový návrh připravíme jako kompletní dokumentaci pro projednání povolení stavby. Forma dokumentace je daná vyhláškou, my ji vytvoříme, vy ji schválíte. Pak se dáme do vyřizování razítek. Tlačíme na co nejkratší termíny a necouvneme před komplikacemi. Máme zkušenosti například se získáním povolení v ochranném pásmu dráhy nebo vysokého napětí nebo také s památkově chráněnými objekty.
Příprava stavby
Na řadě je prováděcí projekt. Zpracujeme k němu i výkaz výměr a rozpočet, takže dostanete pevné základy pro posouzení nabídek realizace stavby. I teď zůstaneme po vašem boku a pomůžeme vám s výběrem vhodné firmy. V případě zájmu máme k doporučení hned několik ověřených dodavatelů.
Trvání se opět odvíjí od složitosti stavby. Ale už jsme v cílové rovince.
Realizace
Autorský dozor je podmínkou kvalitního zpracování. Průběžně kontrolujeme provádění projektu dle návrhu, komunikujeme se zhotovitelem, asistujeme při vzorkování materiálů. Na vaše přání zajistíme i technický dozor stavby a kolaudaci.
Trvání se opět odvíjí od složitosti stavby. Ale už jsme v cílové rovince.

Spolupráce nanečisto

Za minimální skicovné si můžete vyzkoušet, jak s klienty pracujeme. Když budete spokojení, půjdeme spolu dál. 

Na čem pracujeme?

Rodinné domy ve Škvorci

Rodinné domy ve Škvorci vznikli na základě zadání investora jako domy
s dvěm
a bytovými jednotkami kdy každá jednotka je do velikosti 120 m2.

Soukromý hřebčín na jižní Moravě

Nový vybudování prostoru pro ustájení koní soukromých vlastníků s navazujícím zázemím a s možností příležitostného ubytování. 

Víkendový dům na Vysočině

K projektu jsme se dostali online. Oslovili nás Nikola s Alešem ve chvíli, kdy chtěli připravit dokumentaci pro stavební povolení pro objekt na Vysočině.