Soukromý hřebčín na jižní Moravě

Rekonstrukce zemědělského areálu na hřebčín

Nový vybudování prostoru pro ustájení koní soukromých vlastníků s navazujícím zázemím a s možností příležitostného ubytování. 

200 mil. Kč

09/202012/2020

jižní Morava

Souhrn projektu

Předmětem architektonické studie je obnova bývalého zemědělského areálu na jižní Moravě. V současnosti zchátralý areál je z menší části využíván několika nájemci s drobnými provozy, jejichž působení v místě je ale postupně ukončováno. Areál sestává z objektu bývalého teletníku, sýpky s administrativní přístavbou, garáže zemědělské techniky, dvou krytých přístřešků pro skladování krmiv a slámy a rozlehlé skladovací haly. Původně stál v areálu ještě objekt kravína, ten byl ale v nedávné historii stržen. 

Technický stav jednotlivých objektů se liší, nejzachovalejší jsou objekty teletníku, bývalé sýpky a skladovací haly. Naopak stav krytých skladovacích přístřešků je relativně horší. 

Na základě úzké spolupráce se soukromým hřebčínem a investorem jsme vytvořili návrh souboru objektu pro ustájení koní v bývalém zemědělském areálu na okraji obce.  

Stávající objekty jsou ve značně rozdílném technické stavu a vlivem různých úprav a dostaveb v průběhu času jsou také značně rozdílného architektonického rázu.  

Areál pro chov koní je ve své podstatě zemědělská stavba a z toho vychází volba materiálového řešení objektů. V návrhu se uplatňují především tradiční a přírodní materiály typické pro zemědělské stavby, jako je dřevo, hrubá omítka, tmavý kov.

Stávající skladovací hala bude upravena na krytou jízdárnu. Konstrukčně nebude hala výrazně měněna. Jediným výrazným zásahem v tomto objektu bude vložení tribuny pro diváky ve východním konci haly, která bude sloužit hlavně během pořádání soutěží nebo přehlídek. 

Na čem pracujeme?

Víkendový dům na Vysočině

K projektu jsme se dostali online. Oslovili nás Nikola s Alešem ve chvíli, kdy chtěli připravit dokumentaci pro stavební povolení pro víkendový dům pro rodinu

Rodinné domy ve Škvorci

Rodinné domy ve Škvorci vznikli na základě zadání investora jako domy
s dvěm
a bytovými jednotkami kdy každá jednotka je do velikosti 120 m2.